CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

::MARI MENYANYI::

~GIVE THANKS TO ALLAH~Give thanks to Allah,
for the moon and the stars
prays in all day full,
what is and what was
take hold of your iman
dont givin to shaitan
oh you who believe please give thanks to Allah.
Allahu Ghefor Allahu Rahim Allahu yuhibo el Mohsinin,
hua Khalikhone hua Razikhone whahoa ala kolli sheiin khadir

Allah is Ghefor Allah is Rahim Allah is the one who loves the Mohsinin,
he is a creater, he is a sistainer and he is the one who has power over all.

Give thanks to Allah,
for the moon and the stars
prays in all day full,
what is and what was
take hold of your iman
dont givin to shaitan
oh you who believe please give thanks to Allah.
Allahu Ghefor Allahu Rahim Allahu yuhibo el Mohsinin,
hua Khalikhone hua Razikhone whahoa ala kolli sheiin khadir


Allah is Ghefor Allah is Rahim Allah is the one who loves the Mohsinin,
he is a creater, he is a sistainer and he is the one who has power over all.

::: LIMA ORANG :::


Huraisy

Pada hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang
bernama 'Huraisy' berasal dari anak kala jengking. Besarnya Huraisy ini
dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi.
Malaikat Jibril bertanya : 'Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa
yang kau cari?' Huraisy pun menjawab, 'Aku mahu mencari lima orang.'

'Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.
Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.
Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam masjid.
Kelima, orang yang suka minum arak.'


<< SEKADAR PERINGATAN BUAT INSAN YANG TERLUPA >>

:::KISAH TELADAN:::

MANGKUK CANTIK, MADU DAN SEHELAI RAMBUT...??Rasulullah SAW, dengan sahabat-sahabatnya Abakar r.a., Umar r.a., Utsman r.a., dan 'Ali r.a., bertamu ke rumah Ali r.a. Di rumah Ali r.a. isterinya Sayidatina Fathimah r.ha. puteri Rasulullah SAW menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik, dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu. Baginda Rasulullah SAW kemudian meminta kesemua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut (Mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut).

Abu bakar r.a. berkata, "iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut".

Umar r.a. berkata, "kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut". -adaptasi dari 1001 kisah telada

Utsman r.a. berkata, "ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

'Ali r.a. berkata, "tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumanya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Fatimah r.ha.berkata, "seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Rasulullah SAW berkata, "seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini, beramal dengan 'amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat 'amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Malaikat Jibril AS berkata, "menegakkan agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik, menyerahkan diri; harta; dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut".

Allah SWT berfirman, " Syurga-Ku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat syurga-Ku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju syurga-Ku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut" - adaptasi dari 1001 kisah teladan -

EVEN NATURE CAN PROVE...ISLAM is the TRUTH

subhanallah...allahuakbar!!!


FIND IT INSIDE YOU

If u have a chance to save everyone u loved…wouldn`t you risk dying?
Kiranya kita punya peluang untuk menyelamatkan semua yang kita sayang...tidakkah kita merisikokan diri untuk mati?

Sometimes to survive you have to give up the things that you care about…and just give in to your fate
Kadangkala untuk meneruskan kehidupan kita perlu melepaskan segala yang kita kasihi…dan terus berserah kepada takdir

You can`t just sit safely by the water watch all the happy people splashing around…eventually you have to grow some fins and just dive in!
Jangan hanya berdiam diri di tepi kolam melihat semua orang gembira bermain air..keluarkanlah siripmu dan menyelamlah!

Every breakthrough has its challenges
Setiap pencapaian ada cabarannya tersendiri

The greater the trust the greater the betrayal
Lebih besar kepercayaan, bertambah besarlah pengkhianatan

You can`t be with someone unless they know who you really are
Kamu tidak boleh bersama seseorang melainkan mereka mengenali siapa dirimu yang sebenar

Pain is a part of anyone`s journey that can`t be escaped
Kesakitan adalah sebahagian dari perjalanan hidup seseorang yang mesti ditempuhi

The future always has risks. But that doesn`t mean we shouldn`t move forward
Masa depan sentiasa punya risiko, tapi tidak bermakna kita tidak boleh melangkah ke hadapan

The worst part of waiting was dwelling all the reasons why someone might be stalling
Saat yang paling teruk dalam penantian adalah berkira-kira tentang segala sebab kenapa seseorang itu mungkin akan menolak

No hard decision to make when you actually care about someone
Tidak ada keputusan yang payah untuk dibuat apabila kita benar-benar menyayangi seseorang

Grieving won`t let you go if you keep it bottled
Keluhan tidak akan melepaskan kamu sekiranya kamu terus memendamnya